Statens konstråd
Familjebostäder
Salems kommun
Södertälje kommun
Huddinge kommun
Huge Fastigheter
Köpings kommun
Uppsala kommun
Umeå kommun
Skellefteå stad
Solna kommun
Sölvesborg kommun
Stockholms läns landsting
Värnamo stad